Slide background

CLEANTECH AGENDA

Welkom aan boord

 

De Cleantech Regio lanceert de Cleantech Agenda, waarin – op dit moment – 25 innovatieve business cases zijn opgenomen voor de toepassing van cleantech. De verwachting is dat dit aantal de komende periode nog verder zal groeien. Hierdoor ontstaat nieuwe bedrijvigheid en perspectief voor bestaande bedrijven. Voor 2020 zijn de ambities:

4000 nieuwe, aan cleantech gerelateerde banen en navenante groei van omzet/BRP (+50%)
200.000 ton besparing op de CO2 uitstoot (-10%)
20.000 ton minder huishoudelijk restafval per jaar (-33%)

In alle sectoren

De 25 business cases, verdeeld over acht thema’s, geven richting en uitvoering aan de lange termijn, sociaaleconomische doelstellingen en ambities van de regio. “De regio kenmerkt zich van oudsher met de maakindustrie. Maar ook in andere sectoren is cleantech volop in ontwikkeling,” aldus Andries Heidema, voorzitter van de Strategische Board Stedendriehoek. “Business cases als De Slimme Fabriek, Jip&Jit in de Bouw, de waterneutrale woning en Zonnedorp Loenen laten dat zien.”

Groeimarkt

Cleantech is een groeimarkt. De toenemende schaarste en kosten van energie en grondstoffen en de wens om niet in te boeten op economische veerkracht en welvaart van onze leefomgeving, schept vraag naar schone producten en diensten. Tal van trends versterken deze beweging. Het mes snijdt met cleantech aan twee kanten: het levert economische groei en banen op, terwijl tegelijk resultaat wordt behaald in energiebesparing en vermindering van verspilling en vervuiling. De Europese, nationale en provinciale doelstellingen voor CO2 reductie, energietransitie e grondstofonafhankelijkheid sluiten hier naadloos op aan. Cleantech voorziet hierin. Programma’s als EFRO, Interreg, Horizon, Agenda Stad en provinciale fondsen voor innovatie en transitie bieden aanknopingspunten om ontwikkelingen te versterken en te stimuleren.

Heeft u ook een project, initiatief of idee dat thuis hoort in de Cleantech Agenda? Neem contact met ons op!

Op koers

Cleantech Regio Stedendriehoek. Een regio die op koers is. Om koers te houden, is er de Cleantech Agenda. Kijk mee naar wat er de komende jaren te gebeuren staat.